BERCI
AZ URALKODÓ OSZTÁLY LAKOSZTÁLYA
HEGYES CIPŐ - TOMPA FAROK...
ÖNKÉNTES RENDŐR
MINDEN GYÁRBAN
SZÉP GYÁRI NAP
RIGÓ, ZSIRÁF ÉS A TÖBBIEK
VÁRJ, MÍG FELKEL
VÁLASZTÁSI BLUES
ELÖLJÁRÓK FIA
NEOPRIMITÍV INDULÓ


Egyre száguld, egyre száguld

Fenn a szputnyik éjjel-nappal meg sem áll

És a sok kis csöppnyi csillag

Fürge táncot lejtve mind nyomában jár

Száll a fényes szép új bolygó

Útja fel nem mérhetô

Ó de nagyszerű kor hajnalához értünk

Most a Földnek szárnya nô

A munkásszállás nem apácazárda

Az uralkodó osztály lakosztálya

Kultúrcella, sok-sok vidám elvtárs

Brigádverseny, televízió

Elsôsorban mentem a színházba

Másodsorban pedig a kocsmába

És végül, de nem utolsósorban

Vágyakozva néztem magamat

refrén:

Ti vágyak , remények, ti trillák

A színvaknak minden piros

Piroska és Berci, a Farkas

Századunk hôsei most

szóló:

Repked a jövôbe

Az ígéret földje

Még sincsen letörve

A hurrá-hangulat

Én mást akartam, kérem

Eltelt harmincöt évem

Mást ígértek nékem

Egy újkor hajnalát

A lámpaernyôt Kis Ernônek hívták

Kezet fogtunk, telefonhoz hívták

Rögtön jövök, csak még világítok

Én vagyok az eszme, nem titok

Negyvennyolcban azt ígérték nekem

Dolgozzak, mint a csillag az égen

A körmöm nô, a reálbérem csökken

A pénz ugat, a kutya boldogul

Oh when the saints, go marchin' in

Oh when the saints, go marchin' in

Oh Lord I want to be in that number

When the saints go marchin' in

Hegyes cipô - tompa farok

Jönnek gyalog az angyalok

Sok táncos lábat visz a rock

Leszállt az este tegnap reggel

Ide már rímet nem tudok

Villanyrendôr - az nem tököl

A munkabér - nem ösztököl

Ezért zsúfolt mindig Tököl

Fából van a munkásököl

És odacsap - ahol - a víz

Sötét van itt - fényt adjatok

A szürkeség - nem boldogít

Hogyan lehetnék boldog itt

Gyere babám, gyújtsál világot

Megrengetjük a világot

Jazz...

Belém kötött tegnap három önkéntes rendôr

A híd alatt, a hegytetôn

Kivel van magának itten lakásviszonya

Kérdezték tôlem, váratlanul

refrén:

Csak azt mondom, nem kell ösztöke

Csak magamtól vihettek ti be

Ne szólj szám és nem fáj a fejem énnekem

Ez az én énekem, halkan szól, mint az értelmiség

A lakáskérdést megoldjuk mi, mint egy nagy csomót

A híd alatt, a hegytetôn

Lakunk majd, és minden kilóméterkô felett

Sas repül, egy műszáli

refrén:

Csak azt mondom, nem kell ösztöke

Az embernek is van ösztöne

Sűrűn hull rám az este az esô nedvesen

S én egy lakást keresek, hol egy rakás gyereket

Szépen elterelgettethetek

Becsípte fülem tegnap a metró ajtaja

Nem hallok már egy jelszót sem

Sínen vagyunk, tudom, valami mégis zavar

Fejünk felett - zúg - a Volga

refrén:

Csak azt mondom, nem kell ösztöke

Szomszédunknak már ôsz a feje

Lakásunk sincs, ô szemben lakik mivelünk

Amely ápol, s eltakar, s csak a földben lesz számomra hely

refrén:

Csak azt mondom, nem kell ösztöke

Csak magamtól szervezhettek be

Csak magamtól leszek a tiéd, s te enyém, szép rendszerünk

Így épül fel rendszeretetünk

Vas és acél országa lettünk

Mert itt a vas is acél

Vasalt nadrágban jár mindenki

De rozsdásodik már a cél

Ez a gyár itt nekünk termel

Miénk itt a hatalom

Ez itt, kérem, osztálydiktatúra

S nem újító mozgalom

refrén:

Akkor az asztal mellé csaptam

Összedôlt a kártyavár

De amikor újra felébredek

A pia és a kártya vár

Ez egy selejt, én termeltem

Épp olyan, mint én vagyok

De sebaj, helyrehozzák majd

A kommunista szombatok

Satuba befogtam a számat

Vad erôvel elkapott

És a brigád egy emberként arra várt

Vajon mit is mondhatok

Szép gyári nap

Brigádverseny volt a kultúrban

Szép Sáriban

Én a haszonkulcsom bent hagytam

refrén:

Haszon feküdtünk a kultúr padlaján

Fájt nekünk a váll-alat/t/

Párttitkárunk értette a Népszavát

És szánkba adta a demokráciát

Szép gyári nap

Holnap én leszek a másnapos

A sok dumából

Nekem csak a sör a világos

refrén:

Túlórában fényes jövônk építem

Arccal a vasút felé

Visszanézni én már régen nem merek

A széles nyomtáv - elvakít

Szép gyári nap

Végre kedvem támadt dolgozni

És a brigádnak

Gyorsan leszaladtam bort hozni

Szép gyári nap, szép gyári nap...

(szóló+szájzene)

Szombat este volt, rigó mászott le a fáról

Szombat este volt, vígan integetett

Szombat este volt, zsiráf úszott zavaros lében

Egy könyvet olvasott, már csak a feje látszott

Szombat este volt, elefánt ugrott vékony jégre

Nagyon nehéz volt, gyorsan visszapattant

Szombat este volt, vakondok járt fehér bottal

Nagyon sötét volt, (csak) a szeme foszforeszkált

Szombat este volt, vasárnapra virradt volna

De a pitymallat - csütörtököt mondott

(mind:)

Szombat este volt, rigó mászott le a fáról

Szombat este volt, vígan integetett

Mint a mókus fenn

Az úttörô oly

Várj, míg felkel majd a nap

Rontása tört ránk

A zúgó vihar

Várj, míg felkel majd a nap

Vörös Csepel vezesd

Váci út, felelj

Várj, míg felkel majd a nap

refrén:

Királyok, hercegek, grófok

Naplopók és burzsoák

Világot megváltó szabadság

Te csak várd, míg felkel majd a nap

Ha az információ

Félretájoló

Az nem a Kossuth Rádió

Kitaposott ösvény

Ki taposott beléd

Várj, míg kilóg a beléd

Gondolkodnak helyetted

Milyen jó, hogy vezetnek

A fejétôl bűzlik a láb/nép

refrén:

Az ész alapján kiválasztottak

A deréktájon agyközpontúak

A járt utat is lejáratták már

Te csak várd, míg felkel majd a nép

Földig ér a lábam, kezem zoknit húz

Mikor szavazni megyek, mindig nyúz a csúz

Két jelöltem is van: Nagy elvtárs és Nagy úr

Legjobb ember az én képviselôjelöltem

A választási malacom tavaly lelôttem

Fejlôdésben vagyok, a jelôltem kinôttem

Rúgok, egyre rúgok, végül berúgok

Amíg nô a fogam, mindent megrágok

De ne higgyétek azt, hogy mindent lenyelek

Bújok, egyre bújok, végül bent leszek

Valamelyik bizottságban majd veled

S a háztetôrôl fogok lesza... leszavazni terád én

Tizennyolc éves állampolgár vagyok

Alkotmányunk szerint én is választok

Elválasztom hajam - ehhez van jogom

Szavazzatok miránk, nem ígérünk semmit sem

De azt mind megtartjuk - hogy magamat idézzem

De ha beidéznek, csak a testem engedem

Kinyílott a csipám és a tulipám

A szavazati arány kedvezô reám

Nem kilencvenkilenc, egy híján százhúsz, húsz, húsz...

Bújok, egyre bújok, végül bent leszek

Valamelyik bizottságban majd veled

S a háztetôrôl fogok lesza... leszavazni terád én

Apám lángész, anyám háztartásbeli

Nyugdíjas már, a fater még mindig veri

A kistestvérem, már régen elfogyott

Lesz majd másik talán abból én is kaphatok

Apám tégla, anyám edzett talpnyaló

Eljut hozzá/juk az információ

Szavuk harcos, eszük ehhez túl kevés

Az hogy ôk így élnek , egy társadalmi tévedés

refrén:

Úgy kell a rendszer, úgy kell neki

Hogy olyan, mint én is szereti

Mint függönyön rojtok, úgy lógók én

A munkából elôljárók fia vagyok én

Apám osztály...harcos volt vala-

Mikor régen és az volt a baja

Hogy nem jött el még az új világ

S most hogy végre itt van, nem uralkodik önmagán

Játszótársam egy szegény proligyerek

Titokban játszunk, mert csak így lehet

Tiltanak tôle és félt az apám

Hát még ha megtudná, hogy a barátom cigány

Itt van a Neoprimitív

Hat mélyen érzô szív

S mert kokaint sose szív

Jelleme nagyon pozitív

Hat darab homo sapiens

Zenénktôl lepihensz

Mert jogainkat védi az ENSZ

Kést ránk hiába fensz

refrén:

Hív - a Neoprimitív

Hív - a Neoprimitív

'75 szeptember

Féltucat ôsember

Gitárt vett kezébe és pengetett, mert

Másban nem remekelt

Ne nézzetek furcsán ránk

Nem gonoszt takar a ruhánk

Tiértetek ég bennünk a láng

S csak végsô érv a bumeráng